søndag 27. februar 2011

Hvordan skaffe kunnskap om skolens kultur?

Etter tre gode dager på fjellet uten arbeid som må gjøres er jeg tilbake på hjemmekontoret mitt og reflekterer over kommende arbeidsoppgaver neste uke.
Samling 3 på Rektorskolen gir entusiasme og vilje til å lære mer for å bli en bedre skoleleder, og akkurat nå er det å klare å beherske blogg som er utfordringa.
Jeg startet som rektor på en annen skole i Stjørdal den 1.februar og har brukt denne måneden til å bli kjent med organisasjonen. Jeg er opptatt av å skaffe meg mest mulig kunnskap om ansatte, elever og "måten vi gjør det på her". Denne uka starter jeg opp med medarbeidersamtaler med de ansatte og et av spørsmålene jeg vil stille er hva de mener kjennetegner vår skolekultur. Skolekultur er noe som opptar meg mye og for at rektor kan være med å bidra til en god kultur må jeg ha kunnskap om den.
Jeg har hatt mange turer i klassene og ser at her drives det mye godt pedagogisk arbeid. Det er viktig at rektor bruker tid i klasserommet for å se og observere og bli kjent med elevene og lærerne, så får heller årsmelding og andre administrative oppgaver tas etter hvert. Det er i klasserommet jeg kan lære mest om skolens kultur.Som nyansatt skoleleder er det sikkert lurt å ha store ører og øyne, liten munn og tålmodighet!
Det skal bli spennende å være med å utvikle  "min" skole videre til en kollektivt orientert skole hvor både voksne og barn lærer og utvikler seg.