søndag 6. mars 2011

Medarbeidersamtaler

Den siste uka har jeg brukt mye tid på medarbeidersamtaler med lærerne på min skole. Jeg synes det er et viktig verktøy for å bli kjent med medarbeiderne mine. Siden jeg er ny skoleleder har vi ingen felles "historie" og problemer som vi trenger å ta opp. Vi snakker bl. annet om hvordan de opplever å arbeide på vår skole, utfordringer, samarbeidsforhold, forventninger til jobben i åra som kommer, tanker omkring videreutdanning. Det er givende for meg å bruke tid med hver enkelt ansatt og det gir meg mye ny kunnskap om skolen. Jeg er opptatt av skolekultur og et av punktene i samtalen er hva den enkelte ansatt mener kjennetegner vår skolekultur og der de kan nevne tre kjennetegn. Det gleder meg å høre at læringstrykk blir nevnt av mange!

Vi har blitt med i et LP samarbeid med 2 andre barneskoler i kommunen. Annenhver mandag brukes til LP samlinger med refleksjon i grupper omkring case og fagstoff. Lærerne opplever dette samarbeidet som svært lærerikt.Her har vi muligheten til å problemløsning og kollegalæring sammen lærere fra andre skoler i kommunen.

2 kommentarer:

  1. Jeg blir nysgjerrig av innlegget ditt, Helen: Hva sier lærerne om læringstrykk? Og hva betyr dette med læringstrykk? Og hva slags case arbeider dere med i LP-samarbeidet?

    SvarSlett
  2. Med læringstrykk mener lærerne at de har stort fokus på arbeid med måloppnåelse i fagene og at dette er noe som preger hele skolen.
    Aktuelle case har vært bl.annet utfordringer i forhold til atferdsproblemer, tilpasset opplæring, skole-heimsamarbeid, "vanskelige samtaler". Vi startet opp med LP i høst og vil nok se ei utvikling i case etter hvert som vi blir tryggere på metoden

    SvarSlett